Het beleid

Kleinschalig

“Persoonlijk in zorg en service, door klein als organisatie te blijven”.

De Kleine Jungle is een kleinschalige organisatie met een eigen gezicht en een unieke kijk op de invulling van buitenschoolse opvang. Ons motto is niet voor niets: 'De avontuurlijke kijk op “buiten”schoolse opvang'!

Bij De Kleine Jungle ervaart u als ouder alle voordelen van deze kleinschalige organisatie; korte lijnen, persoonlijke benadering, altijd één aanspreekpunt voor al uw vragen omtrent de opvang van uw kind en één vast aanspreekpunt voor al uw administratieve vragen. U wordt direct en service gericht geholpen en dat scheelt tijd en biedt duidelijkheid.

Pedagogische kwaliteit

“De Kleine Jungle: leuk, vertrouwd en veilig.”

Pedagogische kwaliteit - De Kleine Jungle: leuk, vertrouwd en veiligEen goed pedagogisch beleid ligt ten grondslag aan de visie en praktijk van De Kleine Jungle. Het pedagogisch beleid wordt als basis gebruikt om te komen tot een eenduidige manier van werken binnen de organisatie. Het pedagogisch beleid geeft houvast en is leidraad voor verantwoord handelen zoals u dat als ouder mag verwachten van onze pedagogisch medewerkers. Centraal staan de begeleiding en stimulering van kinderen en de communicatie met ouders.

Dynamisch beleid

“Opvoeding en zorg naar uw wens.”

De Kleine Jungle werkt met een dynamisch pedagogisch beleid. Pedagogiek is een altijd veranderend proces wat mee gaat met waarden en normen binnen de maatschappij. Door een actieve ouderparticipatie, met o.a. de ouder commissie, proberen wij zo actueel mogelijk te zijn en waar nodig ons pedagogisch beleid aan te scherpen naar de wensen van ouders of verandering van inzichten. Op deze manier blijft ons pedagogisch beleid actueel en krijgen voortschrijdende inzichten de ruimte. Ook op individueel niveau denken we met u mee en ondersteunen we daar waar mogelijk.

Veiligheid en hygiëne

“Veilig en schoon, bij De Kleine Jungle heel gewoon.”

Veiligheid en hygiëne - Veilig en schoon, bij De Kleine Jungle heel gewoonDe eisen met betrekking tot de veiligheid en hygiëne die voor de sector zijn opgesteld, worden door De Kleine Jungle uitgevoerd en nageleefd. Jaarlijks wordt door een pedagogisch medewerker en de manager een risico inventarisatie uitgevoerd op de groep. Alle onderwerpen met betrekking tot veiligheid en gezondheid worden gescreend. De verbeterpunten worden in actieplannen omgezet en uitgevoerd.

Alle groepen worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Inspectierapporten en veiligheidsverslagen worden besproken met de oudercommissie en liggen voor alle ouders ter inzage op de opvanglocatie.

Lees meer over  De opvang en De mogelijkheden.

“Persoonlijk in zorg en service, door klein als organisatie te blijven”.

Kom kijken

Wilt u met eigen ogen zien bij wie en waar uw kind straks uit school terecht komt? Neem gerust een kijkje bij de BSO zelf. U bent op elke werkdag van 15:00 - 18:00 welkom.

CONTACTGEGEVENS

Inspectierapport

Emotionele veligheid

 • Communicatie
 • Respectvolle houding
 • Ontspannen en open sfeer
 • Uitnodiging tot participatie
 • Vaste beroepskrachten
 • Bekende leeftijdsgenootjes

Persoonlijke competentie

 • Individuele stimulatie
 • Goede interactie
 • Ruimte voor eigen ervaring
 • Voldoende leermomenten

Sociale competentie

 • Onderlinge interactie
 • Groepsgevoel

Bekijk de inspectierapporten van De Kleine Jungle in het Landelijk Register Kinderopvang.