Het beleid

Kleinschalig

De Kleine Jungle is een kleinschalige organisatie met een eigen gezicht en een unieke kijk op de invulling van buitenschoolse opvang. Ons motto is niet voor niets: 'De avontuurlijke kijk op “buiten”schoolse opvang'!

Bij De Kleine Jungle ervaart u als ouder alle voordelen van deze kleinschalige organisatie; korte lijnen, persoonlijke benadering, altijd één aanspreekpunt voor al uw vragen omtrent de opvang van uw kind en één vast aanspreekpunt voor al uw administratieve vragen. U wordt direct en service gericht geholpen en dat scheelt tijd en biedt duidelijkheid.

Pedagogische kwaliteit

Een goed pedagogisch beleid ligt ten grondslag aan de visie en praktijk van De Kleine Jungle. Het pedagogisch beleid wordt als basis gebruikt om te komen tot een eenduidige manier van werken binnen de organisatie. Het pedagogisch beleid geeft houvast en is leidraad voor verantwoord handelen zoals u dat als ouder mag verwachten van onze pedagogisch medewerkers. Centraal staan de begeleiding en stimulering van kinderen en de communicatie met ouders.

Dynamisch beleid

De Kleine Jungle werkt met een dynamisch pedagogisch beleid. Pedagogiek is een altijd veranderend proces wat mee gaat met waarden en normen binnen de maatschappij. Door een actieve ouderparticipatie, met o.a. de ouder commissie, proberen wij zo actueel mogelijk te zijn en waar nodig ons pedagogisch beleid aan te scherpen naar de wensen van ouders of verandering van inzichten. Op deze manier blijft ons pedagogisch beleid actueel en krijgen voortschrijdende inzichten de ruimte. Ook op individueel niveau denken we met u mee en ondersteunen we daar waar mogelijk.

Alle groepen worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Inspectierapporten en veiligheidsverslagen worden besproken met de oudercommissie en zijn inzichtelijk op locatie en op de website.

 

Lees meer over De opvang en De mogelijkheden.

Kom kijken

Wilt u met eigen ogen zien bij wie en waar uw kind straks uit school terecht komt?
Neem gerust een kijkje bij de BSO zelf. U bent op elke werkdag van 15:00 - 18:00 welkom.

Direct aanmelden