Oudercommissie De Kleine Jungle

De Kleine Jungle heeft een oudercommissie, welke zich tot doel stelt om, binnen het kader van de doelstellingen van De Kleine Jungle, de belangen van de ouders/verzorgers te behartigen. Hierbij staat voorop, dat de filosofie van de directie onaangetast zal blijven. De oudercommissie dient als intermediair tussen De Kleine Jungle en de ouders/verzorgers van de kinderen en heeft daarbij de bevoegdheid...

Lees meer: Oudercommissie De Kleine Jungle

Klachtenregeling

De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen voort uit de Wet Kinderopvang en de Wet Klachtrecht. Het advies is om zo snel mogelijk te reageren wanneer er klachten zijn, lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met de persoon die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de pedagogisch medewerker.

 

Lees meer: Klachtenregeling