Oudercommissie De Kleine Jungle

De Kleine Jungle heeft een oudercommissie, welke zich tot doel stelt om, binnen het kader van de doelstellingen van De Kleine Jungle, de belangen van de ouders/verzorgers te behartigen. Hierbij staat voorop, dat de filosofie van de directie onaangetast zal blijven. De oudercommissie dient als intermediair tussen De Kleine Jungle en de ouders/verzorgers van de kinderen en heeft daarbij de bevoegdheid tot het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie met betrekking tot:

  • het financieel beleid
  • het pedagogisch beleid
  • het personeelsbeleid
  • technische zaken en inventaris
  • de kwaliteit van dienstverlening

De samenstelling van de oudercommissie bestaat uit ca. 3 ouders. Nieuwe leden worden benoemd na akkoord van de zittende oudercommissie. De vervanging van een oudercommissielid wordt openbaar gemaakt binnen De Kleine Jungle, waarna iedere ouder/ verzorger zich kan aanmelden. De oudercommissie kiest uit haar midden een voorzitter. De bevoegdheden en het functioneren van de oudercommissie is vastgelegd in een reglement. Dit reglement is openbaar en kan opgevraagd worden bij de leden van de oudercommissie of de directie. Iedere ouder van De Kleine Jungle kan zich opgeven als ouder commissie lid.

Wanneer een oudercommissie een klacht heeft over de handelwijze van De Kleine Jungle met betrekking tot de gegeven adviezen van de oudercommissie en zij het gevoel hebben dat zij hun taak niet goed kunnen uitoefenen dan kunnen zij een klacht indienen bij De Geschillencommissie Kinderopvang.

Kom kijken

Wilt u met eigen ogen zien bij wie en waar uw kind straks uit school terecht komt?
Neem gerust een kijkje bij de BSO zelf. U bent op elke werkdag van 16:00 - 18:00 welkom.

Direct aanmelden